Vacature Relatiemanager/Datamanager Geo Zoetermeer (28 tot 36 uur per week)

DEZE VACATURE IS VERVULD
Onze opdrachtgever is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Zij ontwikkelen en delen relevante kennis, hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseren de betrokken besturen.

Het IFV heeft in opdracht van het Veiligheidsberaad een Geo voorziening ingericht. De medewerkers van deze Geo voorziening:
• vergaren en verrijken landelijke en regionale geodata, en leveren deze door aan de veiligheidsregio’s via Geo4OOV;
• inventariseren de behoeften aan geodata in de veiligheidsregio’s, organiseren de besluitvorming over de samenstelling van de catalogus met geodata (welke data worden geleverd en welke niet) en de wijze waarop de geodata geleverd moeten worden;
• maken afspraken met bronhouders over het leveren van geodata en bewaken die afspraken en de kwaliteit ervan;
• adviseren de gezamenlijke veiligheidsregio’s over het verzamelen, leveren, implementeren en gebruiken van geodata in de eigen veiligheidsregio (ruimtelijk georiënteerd werken);
• vertegenwoordigen de veiligheidsregio’s in landelijke overleggen over geodata en rapporteren hierover. Hiermee wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van wat elders aanwezig is en wordt gerealiseerd om de wensen van de veiligheidsregio’s bij derden onder de aandacht te brengen.

Functie omschrijving Relatiemanager/Datamanager Geo
De Relatiemanager/Datamanager Geo richt zich met name op:
(1) het managen van de inhoudelijke behoeftestelling door de veiligheidsregio’s verenigd in de landelijke Vakgroep Geo;
(2) het managen van het vergaren van de geo-datasets, door middel van actief relatiemanagement met de bronhouders zoals Kadaster, Rijkswaterstaat, IPO, Ministeries, enz;
(3) het managen van de relaties met de ICT-leveranciers die de betreffende geodata in hun tooling gebruiken.

Kernactiviteiten:
Relatiemanagement (accountmanagement)
– Actief relatiebeheer met de geodata-aanspreekpunten in de veiligheidsregio’s;
–  Actief relatiebeheer met accountmanagers en inhoudelijke aanspreekpunten bij de betrokken bronhouders;
– Actief relatiebeheer met de aanspreekpunten bij de ICT-marktpartijen die thans (GIS-)tooling leveren aan veiligheidsregio’s;
– Vertegenwoordigen van de sector in landelijke gebruikersoverleggen.
Balans houden tussen vraag en aanbod
– Kennis nemen van de geodata-behoeftestelling van de landelijke Vakgroep Geo en het Landelijk Netwerk Functioneel Beheer LCMS;
– Onderbouwd kunnen aangeven wat de consequenties van de wensen zijn voor de inspanningen van het programmateam Geo in het aanbod van geodata.
Datamanagement GEO
– In het beheerteam GEO werk je nauw samen met een collega datamanager GEO. In jouw rol als relatiemanager/datamanager ligt het zwaartepunt op het relatiemanagement. In voorkomende gevallen voer je ook een aantal datamanagement taken uit t.b.v. de landelijke Geo voorziening van het IFV.

Functie-eisen Relatiemanager/Datamanager Geo
Wij zijn op zoek naar iemand die meerdere jaren ervaring heeft in het werken met geografische informatie, onder andere met GIS-tooling zoals ArcGIS, MapInfo of QGIS. Binnen de Geo voorziening wordt gewerkt met QGIS. Bij voorkeur beschik je over een netwerk in, of heb je aantoonbare affiniteit met het werken in openbare orde en veiligheid. Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, en als gesprekspartner voor zowel leveranciers als afnemers van geodata beschik je over parate kennis van:
• Gangbare bestandsformaten van geodata die de bronhouders hanteren, zowel vectorvarianten als rastervarianten;
• Database query talen, m.n. SQL;
• Basiskennis van (of bereid deze kennis te ontwikkelen ten aanzien van) de gegevensmodellen van de authentieke gegevens binnen het Stelsel van Basisregistraties;
• De gegevensstructuur van BAG, BRT, NHR, WOZ en BGT;
• Cartografische principes, met als doel om intuïtieve, betekenisvolle kaartlagen te kunnen opleveren.

Arbeidsvoorwaarden Relatiemanager/Datamanager Geo Zoetermeer
BBRA Schaal 11 (minimaal Euro 3.192,67 en maximaal Euro 4.905,85 bruto per maand o.b.v. 36 uur per week, plus eindejaarsuitkering)

Solliciteren
SelectivITy verzorgt voor deze procedure de werving en selectie. Een eventuele arbeidsovereenkomst zal direct met de opdrachtgever aangegaan worden. Wil je solliciteren op deze vacature of meer informatie ontvangen, dan kun je contact opnemen met Patricia van Giessen, IT Recruitment Consultant, telefoonnummer 06 – 2 765 08 37 of e-mailadres patricia.vangiessen@selectivity.nl.